Litosfera maksud - GEOGRAFI STPM BAHARU: FIZIKAL PENGGAL 3 : SISTEM EKOLOGI

Maksud litosfera GEOGRAFI STPM

Laman ini Untuk Pelajar Geog B Ting. Enam : 2.1 Pertanian

Maksud litosfera Laman ini

Maksud litosfera Laman ini

Maksud litosfera Laman ini

Maksud litosfera GEOGRAFI STPM

GEOGRAFI STPM BAHARU: FIZIKAL PENGGAL 3 : SISTEM EKOLOGI

Maksud litosfera GEOGRAFI STPM

Maksud litosfera GEOGRAFI STPM

Maksud litosfera Laman ini

Maksud litosfera GEOGRAFI STPM

Laman ini Untuk Pelajar Geog B Ting. Enam : 2.1 Pertanian

Maksud litosfera GEOGRAFI STPM

GEOGRAFI STPM BAHARU: FIZIKAL PENGGAL 3 : SISTEM EKOLOGI

Laman ini Untuk Pelajar Geog B Ting. Enam : 2.1 Pertanian

Ini akan mengganggu aktiviti ekonomi berasaskan sumber pembalakan seperti industri perabot,industri kayu dan lain-lain yang turut menjejaskan pendapatan penduduk dan Negara.

  • Contohnya, perkembangan penggunaan bioteknologi pertanian, seperti kacukan hybrid baka tanaman dan sel haiwan ternakan.

  • .

  • Penanaman tanaman tutup bumi, seperti tanaman kekacang di cerun teres pertanian dapat menguatkan struktur tanah dan mengurangkan halaju air larian permukaan cerun.

Laman ini Untuk Pelajar Geog B Ting. Enam : 2.1 Pertanian

Terdapat penggunaan jentera pertanian yang meluas, seperti jentera pembajak, peracun, pembaja, penyemai benih, dan jentera penuai yang menjimatkan masa, tenaga dan membolehkan petani mengusahakan ladang pertanian yang luas dan komersial.

  • Bimbingan amalan pengurusan ladang dan kebun yang cekap dan sistematik telah meningkatkan produktiviti hasil tanaman padi,getah dan kelapa sawit.

  • Ini menyebabkan berlaku ketidak seimbangan gas-gas utama di atmosfera.

  • Kekurangan modal tempatan dan asing ini telah menyukarkan para petani meluaskan kawasan pertanian.
2022 forum.bayesia.us