Pekeliling perkhidmatan awam - Jumlah Waktu Bekerja Penjawat Awam Di Sekolah (Guru dan AKP)

Awam pekeliling perkhidmatan PKPA Bil.01/1999

Awam pekeliling perkhidmatan Pekeliling Kemudahan

Jumlah Waktu Bekerja Penjawat Awam Di Sekolah (Guru dan AKP)

Awam pekeliling perkhidmatan Jumlah Waktu

Awam pekeliling perkhidmatan Jumlah Waktu

Awam pekeliling perkhidmatan Pekeliling Kemudahan

Awam pekeliling perkhidmatan Pekeliling Kemudahan

PKPA Bil.01/1999 Pekeliling Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam

Awam pekeliling perkhidmatan PKPA Bil.01/1999

Awam pekeliling perkhidmatan Jumlah Waktu

Awam pekeliling perkhidmatan Pekeliling Kemudahan

Jumlah Waktu Bekerja Penjawat Awam Di Sekolah (Guru dan AKP)

Awam pekeliling perkhidmatan Jumlah Waktu

PKPA Bil.01/1999 Pekeliling Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam

Jumlah Waktu Bekerja Penjawat Awam Di Sekolah (Guru dan AKP)

Nama Pekeliling : Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam.

  • Latar Belakang Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai program peningkatan kualiti untuk dilaksanakan oleh agensi-agensi Kerajaan.

  • Pelaksanaan program-program ini telah menjadi asas yang kukuh bagi agensi-agensi Kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada orang ramai.

  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2010 telah menetapkan bahawa seseorang pegawai yang bersalin layak mendapat cuti bersalin bergaji penuh sebanyak 300 hari sepanjang tempoh perkhidmatannya.

Pekeliling Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam (Guru)

Usaha peningkatan kualiti haruslah dilaksanakan secara berterusan dan diubahsuai mengikut perubahan dalam persekitaran.

  • Bagi menjaga kebajikan penjawat awam wanita, Kerajaan telah bersetuju untuk menambah tempoh cuti bersalin bergaji penuh daripada 300 hari kepada 360 hari sepanjang perkhidmatannya.

  • Dengan itu pelaksanaan penandaarasan dalam Perkhidmatan Awam adalah merupakan kesinambungan terhadap usaha-usaha peningkatan kualiti yang sedia ada.

  • Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah menetapkan waktu bekerja penjawat awam di Malaysia dalam seminggu adalah 45 jam seminggu selaras dengan ketetapan International Labour Organization ILO.
2022 forum.bayesia.us